top of page

Erzurum

Fatma Faik Gökçe Camii ve Külliyesi

Fatma Faik Gökçe Camii ve Külliyesi'ne özel olarak uyguladığımız dijital mahya projesi, caminin çevresinde iz bırakan bir manevi atmosfer oluşturmayı amaçlıyor. Yenilikçi LED teknolojimiz ve özgün tasarım anlayışımızla, camiye çağdaş bir estetik katarken, dini ve kültürel mesajları da iletiyoruz. Projemiz, cami cemaatinin ve çevrenin camiyle daha derin bir etkileşim içine girmesini sağlarken, toplumun ruhani ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

bottom of page