LEDli Kayan Yazılı Camii Mahyaları – Osmanlı’dan Günümüze
Cami mahya fiyatları için :
0212 278 4405 - 0542 451 4259

MAHYA TERİMLERİ

Mahya Terimleri

Mahya Terimleri

 • Ana ( İp) : Çengelle bağlanan asıl ip
 • Boncuk Açmak : İlk kandil ip arasına harflerin arasını açmak için boş bir ipte konur, buna boncuk açmak denir. Örneğin yıldız kurulduktan sonra ay için beş boş boncuk koyulur.
 • Çifte : Yazılarda muhaddebiyeti vermek için araya bağlanan ipler.
 • İç Mahya : Bazı büyük camiler içinde kubbenin ön tarafına kurulan mahyadır.
 • Kaftan : Minarelerin her bir tarafının kandillerle donatılmasıdır.
 • Kandil : Birkaç çeşiti vardır ve adedi kadar kutuları mevcuttur.
 • Kandil Uçurtma : Minarelerden alçak yerlere gerilen ipler üzerinden ağır kurşunlu fenerlerin uçurulması.
 • Kasa : Mahya iplerinde fener takılacak yer.
 • Mahya : Her iki minare arasında kandillerle ipler üzerinde yazı yazmak ve şekil yapmak.
 • Mahya Halatı : Başlangıçta kalın ve düzenleyici ipler kullanılırken sonradan çelik kullanılmaya başlanmıştır.
 • Mahya Koyuvermek : Mahya salıvermek. Mahyanın minareler arasına takılması.
 • Mahya Makarası : İpler üzerinde kandillerin asılmasını sağlayan düzenek.
 • Mahyacı : Mahya kuran kişi.
 • Meşin : Ana iplere takılan işlenmiş koyun derisi parçaları.
 • Uçurtmacı : Minarelerden kandil uçuran kişi.
 • Yedek İpi : Asıl halatın altından sarkan çift ve ince iptir. Mahyanın ortaya sürüklenmesine yarar.